Kursy kolejowe

LICENCJA MASZYNISTY

Kursy stacjonarne

Kursy weekendowe

Kolej to ciągle rozwijająca się gałąź transportu. Wymagania stawiane przedsiębiorstwom z branży w zakresie bezpieczeństwa oraz przy wprowadzaniu nowych rozwiązań i uregulowań prawnych, wymagają wysokich kwalifikacji personelu. 

Oferujemy Państwu kurs kwalifikacyjny na LICENCJĘ MASZYNISTY w formie
stacjonarnej lub zdalnej.

termin rozpoczęcia: 26 lutego 2022r.
cena 4500 zł

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową lub kontaktu osobistego, celem uzyskania informacji o ofercie szkoleń. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom każdego naszego klienta

maszynista podczas pracy

Jako drugi podmiot w Polsce uzyskaliśmy uprawnienia do organizowania oraz prowadzenia kursów na licencje i świadectwo maszynisty.

Wpis naszej firmy w Rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania mogą Państwo zobaczyć  TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ

kurs na maszynistę

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Szanownych klientów, oprócz kursów stacjonarnych (całotygodniowych) organizujemy kursy, szkolenia i warsztaty doskonalące także w systemie weekendowym (sobota i niedziela) z możliwością ich przeprowadzenia na obszarze lub w obiektach wyznaczonym przez zamawiającego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty

O uzyskanie licencji maszynisty może ubiegać się osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe;
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014
  r. w sprawie licencji maszynisty  (Dz.U. z dnia 17 lutego 2014 r. poz.
  211);
 • odbyła szkolenie i zdała pomyślnie egzamin maszynisty;

W związku z ustaniem umowy konsorcjum z firmą Matel Service sp. z o.o. nabór kandydatów na licencję maszynisty będzie prowadzony bezpośrednio przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Poniżej regulamin kursów CKiD SKK do zapoznania oraz zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych.

NASI WYKŁADOWCY

CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA SZKOLENIE KADR KOLEJOWYCH Spółka Cywilna z siedzibą w najstarszej średniej szkole technicznej w Polsce – Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego „d. Kolejówka” w Warszawie powstała w lutym 2009 r.
W sierpniu 2011 r. spółka jako druga w Polsce została wpisana decyzją Prezesa Transportu Kolejowego na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty pod nr 02/11.
W 2011 r. spółka nawiązała w ramach konsorcjum współpracę z Warszawskim Centrum Edukacyjnym – WCE MATEL CENTRUM, która zajmowała się rekrutacją uczestników ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty.
W 2020 r. współpraca ta ustała i spółka samodzielnie przejęła w całości organizację kursów i szkoleń branżowych z zakresu kolejnictwa w szerokiej ofercie.
Od stycznia 2012 r. do chwili obecnej spółka przeprowadziła 28 edycji kursu na licencje maszynisty organizowanych w systemie weekendowym, w których ponad 1 000 uczestników ukończyło kurs z wynikiem pozytywnym, uzyskując świadectwo zdania egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji maszynisty.

wykłady na maszynistę

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą wykładowców z bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie kolejnictwa.

KONTAKT

Centrum Kształcenia i Doskonalenia
Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

02 – 353 Warszawa
ul. Szczęśliwicka 56
(Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego)
NIP: 7010170500
REGON: 141756734.

tel. 515-710-035

e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl

NIP: 701-017-05-00

REGON: 141756734

Konto: ING Bank Śląski nr 98 1050 1041 1000 0023 3992 1252

Formularz kontaktowy

11 + 9 =