Kurs maszynisty

Czym zajmuje się maszynista? Maszynista kieruje pociągiem. Praca maszynisty polega na dowożeniu pasażerów oraz towarów z punktu A do punktu B. Wszystko to odbywa się zgodnie z przepisami i rozkładem jazdy. Maszynista dba także o stan techniczny pojazdu oraz zasady BHP.
O pracę maszynisty pociągu może ubiegać się każdy, kto ukończył 20 rok życia i nie był nigdy karany. Aby zostać maszynistą, trzeba uzyskać licencję maszynisty. Jednak sama licencja to nie wszystko. Kandydat na maszynistę musi przejść badania lekarskie, z szczegółowym badaniem wzroku i słuchu. Osoba na tym stanowisku nie może mieć chorób przewlekłych, m.in. cukrzycę oraz nadciśnienie.

Kurs na maszynistę.
Aby zostać maszynistą i móc prowadzić pociągi trzeba zrobić kurs na maszynistę, po którym otrzymuje się licencję potwierdzoną świadectwem maszynisty. Aby ukończyć kurs na licencję maszynisty, należy wziąć udział w kursie, które trwa około 300 godzin., a następnie należy zdać egzamin w miejscu, które oznaczone jest jako podmiot uprawniony, wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów, który prowadzony jest przez Prezesa UTK. Należy także przejść niezbędne badania lekarskie. Trzeba również okazać zaświadczenie o niekaralności oraz mieć minimum wykształcenie zawodowe i ukończone 20 lat.
Żeby rozpocząć pracę maszynisty po kursie maszynisty trzeba jeszcze przejść szkolenie na maszynistę w liczbie godzin do 2480, aby dobrze poznać infrastrukturę kolejową oraz typy pojazdów.
Kolejowy rynek pracy jest otwarty na nowych kandydatów. A firma Szkolenia dla Kadr Kolejowych w Warszawie https://www.szkoleniakolejowe.pl/, oferuje kursy i szkolenia na maszynistę wraz z licencją maszynisty.

Kurs maszynisty obejmuje:
– szkolenie teoretyczne,
– staż stanowiskowy,
– szkolenie praktyczne,
– zajęcia próbne.