Kursy kolejowe

Branża kolejowa jest jedną z niewielu, która w dobie ostrzeżeń będzie mogła szkolić swoich pracowników i przeprowadzać obowiązkowe egzaminy, kursy oraz kwalifikacje zawodowe.

Zawód maszynisty należy do grupy zawodów regulowanych to oznacza, ze kandydat na maszynistę musi spełnić szereg określonych wymagań dotyczących wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, wymogów psychicznych i fizycznych, a także odbyć niezbędne szkolenia i zdać egzaminy.

Decyzja o wyborze zawodu często jest bardzo trudna a niekiedy posiadamy nawet kilka zawodów. Co zrobić jeżeli obecny zawód nam nie odpowiada i chcemy przekwalifikować się na np. maszynistę pociągu?
Jeżeli nie mamy odpowiedniego wykształcenia możemy poprzez kursy kolejowe zdobyć wymagane wykształcenie. Dlatego watro skorzystać z dostępnych kursów kolejowych oferowanych przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. w Warszawie.

Kursy kolejowe pozwolą na przygotowanie kadry pracowniczej gotowej zdobywać nowe doświadczenie zawodowe. Dzięki czemu wzrośnie zatrudnienie wykwalifikowanej kadry w transporcie kolejowym.
Nasze kursy kolejowe obejmują czynności z zakresu szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdów i infrastruktury kolejowych. Kursy kolejowe maszynistów z innych państw członkowskich UE dotyczą również kompetencji językowych oraz zasad ruchu i sygnalizacji na sieci kolejowej naszego kraju.

Szkolenia Kadr Kolejowych S.C. organizuje różne szkolenia kolejowe, między innymi kurs na Licencję Maszynisty. Kursy są prowadzone stacjonarnie oraz w systemie weekendowym (sobota i niedziela) z możliwością ich przeprowadzenia na obszarze lub w obiektach wyznaczonym przez zamawiającego. Co w dzisiejszych czasach jest bardzo korzystne dla kursantów.
Organizacja takiego kursu kolejowego w tak trudnym czasie trwania epidemii wydaje się jednak być niezbędna, biorąc pod uwagę stale rosnące potrzeby zatrudnienia nowych maszynistów oraz możliwy brak zastępowalności pokoleń w przyszłości.

Zapraszamy do KONTAKTU