Licencja maszynisty

Prawie każdy z nas miał w swoim dzieciństwie taki etap, kiedy ulubioną rozrywką była zabawa kolejką. Niektórzy z nas zafascynowani miniaturowymi modelami pociągów, już wtedy planowali zostać maszynistą z licencją.
Od czego dzisiaj należy rozpocząć karierę maszynisty? Oczywiście od zdobycia uprawnień.

Co to jest licencja maszynisty?
Licencja maszynisty jest międzynarodowym dokumentem uznawanym na obszarze UE, potwierdzającym spełnienie minimalnych wymagań zdrowotnych oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu maszynisty.

Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o licencję maszynisty?
Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo spowodowane umyślnie i ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe. Praca maszynisty wymaga bardzo dobrego stanu zdrowia dlatego badania lekarskie są szczegółowe. Należy spełnić odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie licencji maszynisty. Orzeczenie lekarskie wydawane jest na okres dwóch lat, co jest wystarczającym czasem, na uzyskanie licencji maszynisty.

Spełniam podstawowe warunki, co dalej?
Przyszedł czas, abyś zapisał się w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. na stacjonarny lub zdalny kurs na licencję maszynisty i przeszedł szkolenie u boku wykwalifikowanej kadry wykładowców. Szkolenie jest zakończone egzaminem po którym możesz złożyć wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie licencji maszynisty. Dokument jest ważny przez 10 lat.

W razie wątpliwości lub pytań związanych z organizacją szkoleń zapraszamy do zakładki KONTAKT.