Szkolenia kolejowe

Decyzja o wyborze zawodu jest dla młodego człowieka – absolwenta szkoły podstawowej, sporym wyzwaniem. Niestety nie zawsze jest ona podjęta właściwie. Często dowiaduje się on o tym dopiero po skończeniu szkoły średniej, albo co gorsza – po ukończeniu studiów.

Co zatem jeśli od razu nie zdecydowaliśmy się na szkołę lub uczelnię mającą w swojej ofercie specjalizacje kolejowe? Nic straconego.

Zawsze możemy skorzystać z oferty szkoleń kolejowych w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Szkolenia kolejowe u boku wyspecjalizowanej kadry wykładowców pozwalają na wykształcenie fachowców gotowych realizować nowe, coraz trudniejsze zadania co przyczynia się do rozwoju transportu kolejowego. Nasze Centrum jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń kolejowych oraz egzaminowania kandydatów nie tylko z Polski, ale też z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jako drudzy w Polsce zostaliśmy wpisani do rejestru ośrodków oferujących szkolenia kolejowe prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu.

Nasze szkolenia kolejowe realizują czynności z zakresu szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdów i infrastruktury kolejowych. Szkolenia kolejowe maszynistów z innych państw członkowskich UE dotyczą również kompetencji językowych oraz zasad ruchu i sygnalizacji na sieci kolejowej naszego kraju.

W każdym momencie życia, wybierając odpowiedni kurs z zakresu naszych szkoleń kolejowych macie Państwo szansę rozpocząć swoją karierę zawodową, która niewątpliwie pozwoli Państwu na osiągnięcie sukcesu.

Zapraszamy do KONTAKTU