Szkolenia maszynisty

Osoba, która jest uprawniona do samodzielnego prowadzenia pojazdów i pociągów na sieci kolejowej – maszynista, musi nie tylko bezpiecznie dowieźć pasażerów bądź ładunek z punktu A do punktu B, ale również jest odpowiedzialna za stan techniczny pojazdu trakcyjnego. Wszystko wymaga podejmowania szybkich i przemyślanych decyzji. Mimo to nie oczekuje się od kandydatów wykształcenia kierunkowego. Cała potrzebna wiedza zostaje przekazana podczas naszych szkoleń maszynisty.

Pierwszym ze szkoleń maszynisty jest szkolenie kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty. Licencja maszynisty jest międzynarodowym dokumentem uznawanym na obszarze Unii Europejskiej, potwierdzającym spełnienie minimalnych wymagań zdrowotnych oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zawodu maszynisty.

Nasze Centrum Kształcenia i Doskonalenia Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. w Warszawie oferuje szkolenia maszynisty stacjonarne lub zdalne. Szkolimy m.in. z zakresu techniki prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji kolejowej, hamulców i budowy pojazdów kolejowych. Przeprowadzamy zajęcia teoretyczne i praktyczne po których bez problemu nasi kursanci zdają egzamin i otrzymują świadectwo poświadczające zdanie egzaminu.

Kolejnym szkoleniem maszynisty, które możemy Państwu zaoferować, jest szkolenie na świadectwo maszynisty. Po uzyskaniu świadectwa kandydat staje się pełnoprawnym maszynistą posiadającym szeroką wiedzę z zakresu infrastruktury kolejowej, jak i pojazdu kolejowego. Program szkolenia maszynisty składa się z czterech części: stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego, szkolenia teoretycznego, prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem oraz fakultatywnego szkolenia przy użyciu symulatora kolejowego.

Jako profesjonalny podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń maszynistów szkolimy i egzaminujemy maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych oraz ruchu kolejowego na sieciach Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkich Państwa, chcących objąć stanowisko wykwalifikowanego maszynisty zapraszamy do KONTAKTU